Vilkår og Betingelser

Sidst opdateret: 1. juli 2019

Disse Vilkår og Betingelser ("Vilkår og Betingelser") regulerer brugen af hjemmesiden.

Ligeledes regulerer dette dokument de trin og procedurer, der skal ske i transaktionsprocessen ved overdragelse af ejerskab mellem Købere og Sælgere.

Når man bruger Tjenesterne, som dette Websted tilbyder, indtager man positionen som "Webstedsbruger" (herefter "Bruger"), hvilket indebærer fuld accept, uden nogen forbehold, af hver og en af de regler og bestemmelser, der er inkluderet i de "Vilkår og Betingelser", der er offentliggjort af StubHub, i samme øjeblik Bruger går ind på Webstedet.

Brug af visse Tjenester, der tilbydes Brugere via webstedet, er underlagt særlige betingelser (i det følgende benævnt "Særlige Betingelser"), som i nogle tilfælde kan erstatte, fuldføre og/eller ændre de nuværende Vilkår og Betingelser.

Derfor skal Brugeren også læse de tilhørende Særlige Vilkår omhyggeligt før brug af de førnævnte Tjenester. Endvidere er brugen af Webstedet reguleret af alle meddelelser, brugsbestemmelser og instruktioner, der er blevet leveret til Bruger af StubHub, som kan erstatte, fuldende og/eller ændre disse Vilkår og Betingelser.

StubHub forbeholder sig ret til at ændre bestemmelserne i disse Vilkår og Betingelser. I så tilfælde vil StubHub på forhånd meddele de registrerede Brugere om eventuelle ændringer, der måtte blive foretaget i Vilkårene og Betingelserne, og skal erstatte den tidligere version af Vilkår og Betingelser Webstedet. Efterfølgende brug af enhver Tjeneste af brugeren efter ændring af Vilkårene og Betingelserne indebærer, uden tvivl, accept af de ændrede Vilkår og Betingelser. I tilfælde af at Bruger ikke accepterer de ændrede Vilkår og Betingelser, kan kontrakten afsluttes ved, at man ikke er kan bruge de Tjenester, der tilbydes af Webstedet, eller ved at lukke den konto, som kan være åben for Brugeren.

Selve adgangen til Webstedet og at gennemse dets indhold er gratis. Brugerens anvendelse af de Tjenester, som StubHub tilbyder, er underlagt gebyrer, som fastsat i disse Vilkår og Betingelser.

Brugeren anerkender og accepterer, at oplysningerne, der er inkluderet i forhold til Tjenesternes specifikationer, samt de generelle vilkår og afslutningen af kontrakten er tilstrækkelig til at udelukke enhver fejl ved samtykket. StubHub vil imidlertid informere Brugeren om eventuelle justeringer i den tekniske specifikation af Tjenester, eller om kontraktforholdet, der formelt er blevet anmodet om.

Særlige vilkår for Billetudveksling

StubHub tilbyder via Webstedet deres Brugere en formidlingstjeneste til transaktion af titler (i det følgende kaldet "Tjenesten") samt andre yderligere hjælpeydelser som omtalt i de nuværende Vilkår og Betingelser (i det følgende samlet kaldet "Tjenesterne" ) mellem den retmæssige indehaver af enhver titel/værdi, der giver adgang til en begivenhed eller offentlig forestilling (i det følgende kaldet "Billet"), som er villig til og autoriseret til at videregive dem til en tredjepart gratis eller mod betaling (i det følgende, og kun til beskrivende formål, kaldet "Sælgere") og de, der er interesserede i at være modtager eller køber af disse Billetter (i det følgende, og kun til beskrivende formål, kaldet "Købere").

StubHub er hverken juridisk indehaver, ejer eller besidder af nogen af de Billetter, der er nævnt i det foregående afsnit, og de hverken videregiver, donerer, sælger, køber dem eller overfører noget ejerskab eller besiddelse af dem, idet de begrænser sig til udelukkende at levere Brugere med en portal, der muliggør og garanterer den korrekte udvikling og økonomiske styring af transaktionerne af de nævnte Billetter. StubHub deler ikke den juridiske ejendom af Billetene mellem brugere (Sælger og Køber).

StubHub leverer med sin Tjeneste udelukkende en platform, der muliggør transaktioner mellem Købere og Sælgere, og kan derfor ikke garantere, at dette vil forløbe effektivt, da selve handlingen i forbindelse med transaktionen er overladt til Brugernes frie vilje. Ved at acceptere de foreliggende Vilkår og Betingelser fritager Brugerne SubHub fra ethvert ansvar, der ikke er strengt pålagt ved lov, vedrørende transaktioner, der gennemføres eller forsøges gennemført på Webstedet.

StubHub kontrollerer eller garanterer ikke ægtheden eller nøjagtigheden af Sælgerens annoncer eller Sælgerens kapacitet til at sælge Billetterne. Disse Brugere er forpligtet til at oplyse korrekte, fuldstændige og præcise oplysninger om de offentliggjorte Billetter.

Den udbudte Service er genstand for en formidlingskontrakt mellem Brugere og StubHub, som gennemføres ved accept af de givne Vilkår og Betingelser. Denne formidlingskontrakt forpligter Tjenestens Brugere og SubHub bilateralt, uafhængigt af det kontraktforhold der etableres mellem Købere og Sælgere.

1. Brugerregister

1.1. Forpligtelse:

Brugen af Webstedet kræver forudgående abonnement eller registrering af Bruger på Webstedet. Registreringsprocessen kræver Brugerens accept af de foreliggende Vilkår og Betingelser.

1.2. Krav:

Registreringen kræver, at Brugeren er myndig og har fuld juridisk og adfærdsmæssig habilitet, og at denne oplyser de informationer, som Stubhub anmoder om, på registreringsblanketten. Disse oplysninger vil blive behandlet som angivet i StubHubs politik for beskyttelse af personlige oplysninger og beskyttelse af data, som kan ses her: Fortrolighedspolitik.

1.3. Nødvendige oplysninger:

For at gennemføre registreringen, skal Brugeren oplyse StubHub sit fulde navn, e-mailadresse samt mobilnummer.

1.4. Brugers navn og adgangskode:

Når Brugeren har udfyldt registreringsblanketten og fået adgang til Tjenesten, vil denne blive tildelt et Brugernavn, som vil være det samme som e-mailadressen på registreringsblanketten, og en adgangskode til personlig adgang, som Brugeren efterfølgende vil kunne ændre. Brugeren har ansvar for Brugernavnets og adgangskodens forvaltning og sikkerhed, og Brugeren tager ansvar for alle transaktioner, der gennemføres i kraft af dennes Brugernavn og adgangskode.

1.5. NNøjagtighed af oplysninger:

Alle oplysninger, som Brugeren angiver igennem hele registreringsprocessen, skal være pålidelige, nøjagtige og fuldstændige. I denne henseende garanterer Brugeren pålideligheden af alle oplysninger, som denne videregiver i forbindelse med udfyldelse af de blanketter, der er nødvendige for at kunne tilmelde sig Tjenesten. Brugeren vil også være ansvarlig for vedligeholdelsen af alle oplysninger, der er oplyst til StubHub, og Brugeren skal altid holde disse oplysninger opdateret på en måde, så de til enhver tid svarer til Brugers aktuelle situation. I alle tilfælde vil Brugeren være eneansvarlig for eventuelle falske eller ukorrekte oplysninger, der angives, og enhver form for skade StubHub eller tredjepart måtte lide som følge af disse falske eller ukorrekte oplysninger.

2. Ordregiver

2.1 Hvis du køber eller sælger billetter på vores websted til en begivenhed, der foregår:

2.1.1. i USA, indgår du kontrakt med StubHub, Inc. (herunder dets partner Last Minute Transactions, Inc. (operatør af Last Minute Services)), 199 Fremont Street, San Francisco, CA 94105.

2.1.2. i Canada, indgår du kontrakt med StubHub Canada Ltd., WeWork, 240 Richmond Street West, Suite 4-113, Toronto, Ontario, Canada M5V 1V6.

2.1.3. i Storbritannien, indgår du kontrakt med StubHub (UK) Limited, 1 More London Place, London, Storbritannien, SE1 2AF.

2.1.4. i Mexico, indgår du kontrakt med EVANDTI, SA de CV, Avenida Insurgentes Sur 253, piso 3, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtemoc, 06700, Ciudad de México, Mexico.

2.1.5. i Japan, indgår du kontrakt med Ticket Experience, Co. Ltd., Level 15, Cerulean Tower, 26-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-8512.

2.1.6. i Sydkorea, indgår du kontrakt med Ticket Experience, Inc.; The Executive Centre, Level, Two IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, 07326 South Korea.

2.1.7. Alle andre steder i verden indgår du kontrakt med Ticketbis SL, Calle Uribitarte nr. 6, 48011 Bilbao, Vizcaya, Spanien med CIF (skatteidentifikationsnummer) B-95630034 og er registreret i Vizcaya Merchantile Registry under Bind 518, Side 69, Ark BI-57766

2.2. Kontrahenten vil i det følgende blive kaldet "StubHub", "vi", "os" eller "vores".

2.3. Evandti AR, S.A. er den enhed, der håndterer en vilkårlig eller alle betalinger og udbetalinger på vores websted i Argentina. Hvis du tilsvarende køber og/eller sælger billetter på vores argentinske websted, indgår du alene i forbindelse med disse betalingsaktiviteter kontrakt med Evandti AR, S.A., ud over kontrakt med Ticketbis S.L.

2.4. Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda. er den enhed, der håndterer en vilkårlig og alle betalinger og udbetalinger på vores websted i Brasilien. Hvis du tilsvarende køber og/eller sælger billetter på vores brasilianske websted, indgår du alene i forbindelse med disse betalingsaktiviteter kontrakt med Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda., ud over kontrakt med Ticketbis S.L.

3. Billetsalg.

3.1. Oplysninger om billetten.

Når vedkommende er registreret, kan Brugere, der er interesseret i at tilbyde en Billet, offentliggøre den på Webstedet ved at udfylde felterne, der er omfattet i formularen, på en detaljeret, pålidelig og præcis måde, hvorved det blandt andet er obligatorisk som minimum at opgive de følgende oplysninger: navn på begivenheden, som Billetterne udbydes til, dato for begivenheden, Billettypen der tilbydes, mulige begrænsninger for den tilbudte Billet og den ønskede pris for udvekslingen (et "Tilbud").

Sælgeren er også forpligtet til at opgive et kredit-/betalingskortnummer, hvor udløbsdatoen skal være efter datoen for begivenheden, som de tilbudte Billetter er til, og den ønskede betalingsmetode, så StubHub kan overføre det skyldige beløb fra transaktionen i tilfælde af køb af de tilbudte billetter. De tilgængelige betalingsmetoder er dem, som er angivet på sælgerblanketten på Webstedet.

3.2. Offentliggørelse af Tilbuddet.

Offentliggørelser, der slås op af Bruger på Webstedet, giver StubHub og i visse tilfælde partnere og/eller deltagende selskaber, ikke-eksklusiv ret til at offentliggøre og fremlægge de indtastede oplysninger på yderligere websteder, der tilhører indehaverne. Med offentliggørelsen bliver Brugeren forpligtet til at acceptere og gennemføre de transaktioner, der er specificeret i StubHubs Vilkår og Betingelser.

Offentliggørelsen af et Tilbud på Webstedet indebærer også formalisering af arbejdsordreaftalen og begyndelsen af den Tjeneste, der leveres til sælgeren af StubHub. Når Køberens accepterer Tilbuddet, indtjener denne Tjeneste gebyrer, og i tilfælde af manglende overholdelse af kontraktbetingelserne skal StubHub modtage kompensation.

Denne Tjeneste vil give kommission og, om nødvendigt, økonomisk straf for manglende overholdelse til fordel for StubHub, når Køber har accepteret Tilbuddet. Derudover har StubHub ret til at gøre erstatningskrav gældende, når det er relevant.

3.3. Gyldighedsperiode og anvendeligheden af offentliggjorte Tilbud.

Almindeligvis vil gyldigheden af de tilbudte Billetter blive bestemt af datoen for den begivenhed, som Billetterne vedrører. Ethvert Tilbud, der ikke er omfattet af "Sidste Øjebliks"-systemet for Billetter, der er offentliggjort af Sælgere, kan være gyldigt indtil 3 hverdage før den forventede dato for den begivenhed, som Billetten giver adgang til.

I visse tilfælde kan gyldighedsperioden for tilbud variere efter visse omstændigheder eller situationer, som StubHub ikke er herre over. I et sådant tilfælde, vil StubHub oplyse Brugeren om eventuel ændring af gyldighedsperioden for disse tilbud, så snart man har reelt bevis for disse omstændigheder.

3.4. Gratis Offentliggørelse.

Offentliggørelsen af Tilbuddet er gratis for Sælgeren. Procentgebyret vil kun blive opkrævet af StubHub i tilfælde af en effektiv overførsel af den udbudte Billet, med undtagelse af den økonomiske straf for Sælgers manglende overholdelse der er fastsat i afsnit 3.10.

3.5. Kredit-/betalingskort.

På tidspunktet for offentliggørelse af Tilbuddet skal Sælger forsyne StubHub med et gyldigt kredit- eller betalingskortnummer, der udløber på en dato, der ligger efter den pågældende begivenhed. Ved at opgive dette kort bemyndiger Brugeren bevidst StubHub til at opkræve de gebyrer eller afgifter, der måtte opstå som følge af transaktionen af Billetter og de Tjenester, der udføres af StubHub, i overensstemmelse med de nuværende Vilkår og Betingelser.

3.6. Skatter forbundet med transaktionen af ​​Billetter.

HHvis Billeterne er underlagt afgifter eller skatter, er det Sælgerens ansvar at bestemme deres art og størrelse for at medtage dem i den endelige overdragelsespris. Disse skatter eller afgifter er uafhængige af merværdiafgiften (moms), der pålægges den formidlingsservice, som StubHub yder til Brugerne.

3.7. Fastsættelse af prisen for Sælgers tilbud.

Sælgerens offentliggørelse af Tilbuddet under de foreliggende Vilkår og Betingelser vil inkludere prisen, som Sælger forventer at opnå ved transaktionen. I den henseende vil Sælgeren indføre det ønskede beløb fra transaktionen på sælgerblanketten, der findes på Webstedet. Sælger er eneansvarlig for fastsættelsen af prisen, og StubHub vil ikke deltage i denne fastsættelse og har ingen indflydelse på fastsættelsen af de tilbudte priser.

Derfor vil prisen blive fastsat frit af Sælgeren, der skal huske på bestemmelserne i afsnit 3.6 vedrørende skatter forbundet med transaktionen, og gebyret for Tjenesten, der tilbydes af StubHub, i henhold til afsnit 3.8. Sælger kan på ethvert tidspunkt, indtil dennes tilbud bliver accepteret af en Køber, ændre den ønskede pris for transaktionen.

3.8. Omkostninger ved Tjenesten at tilbyde billetter.

En Sælgers brug af Webstedet til at offentliggøre Tilbud akkumulerer omkostningerne ved Tjenesten til fordel for StubHub for alle transaktioner, der gennemføres via Webstedet. Disse omkostninger ved Tjenesten, der udføres af StubHub, vil blive fastsat på følgende måde:

3.9. At linke Sælger med et accepteret tilbud.

Når StubHub har sendt den første e-mail til Sælger, hvor man informerer vedkommende om, at salget, alt efter tilfældet, er under behandling eller bekræftet, kan tilbuddet ikke trækkes tilbage eller ændres, og Sælger skal gemme billetterne, så de er til rådighed for Køberen. Når en transaktion for et tilbud er blevet godkendt af Køberen, vil StubHub sende en e-mail, der bekræfter salget, og Sælger skal gennemføre transaktionen på en sådan måde, at Køber kan gøre effektiv brug af de erhvervede Billetter.

Alle salg er bindende. StubHub kan ikke drages til ansvar for vilkårene for de begivenheder, der finder sted, eventuel ændring af lokalitet, planlægning, opstilling eller en eventuel aflysning af begivenheden, der måtte opstå. Hvis situationerne, der er beskrevet i det foregående afsnit, skulle finde sted, vil annullering af betalinger, der er forfaldne i forbindelse med genneførelsen af transaktioner, kun finde sted efter StubHubs skøn.

3.10. Sælgers manglende overholdelse. Strafgebyrer:

StubHub vil gøre brug af økonomiske strafgebyrer i form af administrative gebyrer over for Sælgere for transaktioner, som ikke gennemføres grundet fejl eller Sælgeren af Billetternes manglende opfyldelse af de stillede krav. Disse gebyrer afspejler de omkostninger, som StubHub har pådraget sig for at kunne afslutte anmodninger, som ikke er blevet gennemført på behørig vis. StubHub forbeholder sig også retten til at lukke kontoen, tilhørende enhver Sælger, hvis Sælgeren gentagne gange begår fejl eller ikke opfylder de stillede krav. De omtalte strafgebyrer vil blive pålagt Sælger under følgende omstændigheder:

De straffe, som StubHub kræver af Sælgerne, vil altid være i form af økonomiske omkostninger. Disse vil blive foretaget via de midler, som Sælger har stillet som garanti for salget eller på det samlede beløb for salg, der skal udbetales til Sælger. Uanset deres form, vil de økonomiske omkostninger blive pålagt automatisk af StubHub, hvis og når Sælger falder ind under manglende overholdelse, der er fastsat som følger: Straffen vil blive opkrævet med eventuelle gældende skatter.

3.10.1 Sanktioner for sen levering af billetter.

Solgte billetter skal sendes inden for 72 timer efter den tilgængelig dato, du valgte, da du offentliggjorde billetterne. Hvis billetterne sendes efter dette tidspunkt, vil Sælger automatisk blive straffet for hver pakke, der er leveret for sent. Den økonomiske straf for langsom levering kan ses på følgende link:Strafgebyre.

Denne opkrævning svarer til StubHubs omkostninger til at undersøge status på forsendelsen af en bestilling og til at tage sig af Købers forespørgsler. Sælger vil modtage værdien af ordren, minus gebyret for salget og strafgebyret for langsom levering, som tidligere angivet.

Dette strafgebyr vil ikke blive pålagt i følgende tilfælde:

3.10.2 Straffe for forsendelse af fejlagtige billetter, der er accepteret af køberen.

Når de Billetter, der er sendt, ikke er nøjagtig dem, der er beskrevet i annoncen, men Køber accepterer Billetterne, der er blevet sendt, så vil et økonomisk gebyr for fejlagtige Billetter blive pålagt bestillingen, hvilket vil svare til det beløb, som StubHub har givet i rabat til Køber, så Køber eventuelt vil acceptere de fejlagtige billetter. Dette beløb, som StubHub har givet Køber i rabat som kompensation, bliver udelukkende fastsat af StubHub og overgives direkte til Køber.

Sælger vil derfor modtage værdien af salget minus gebyr for salget og minus den kompensationsrabat, der er tildelt Køber (hvis relevant). Hvis Køber ikke accepterer Billetterne, der tilbydes som erstatning, vil bestillingen blive betragtet som mislykket, og et strafgebyr for "mislykket bestilling" vil blive pålagt (se afsnit 3.10.3 nedenfor).

Billetterne vil blive betragtet som fejlagtige i de følgende tilfælde:

Tilfældene, der er beskrevet i de foregående punkter, bestemmes i henhold til de opdelinger og kategorier, der er fastsat på kortet i StubHub. På denne måde skal annoncerne og Billeterne afspejle afdelingerne og kategorierne på kortet over arrangementet, som stilles til rådighed af StubHub. Hvis der ikke var noget kort, vil Billettyperne være dem, der er fastlagt af arrangøren af arrangementet.

3.10.3 Strafgebyr for mislykkede bestillinger.

StubHub anser en mislykket ordre som følgende tilfælde:

Når Sælger undlader at sende Billetterne eller afsender fejlagtige billetter, som Køber ikke accepterer, og StubHub er nødt til at give Køber en godtgørelse eller erstatte bestillingen med en anden Sælgers billetter, vil Sælger ikke modtage beløbet for det samlede salg , og skal betale en økonomisk strafgebyr til StubHub for mislykket bestilling.

Strafgebyret for mislykket bestilling vil være resultatet af forskellen mellem den pris, som Billetterne blev solgt for, og prisen på erstatningsbilletterne som vil være fra samme kategori eller bedre. Det mindste strafgebyr for Mislykket Bestilling kan ses på følgende link: Strafgebyrer.

Sælgeren vil kun være i stand til bede StubHub om retur af Billetten, der fejlagtigt blev sendt, hvis Køberen ikke accepterer Billetten. Beløbet for retur af Billetterne til Sælgeren vil være fuldstændig på Sælgerens bekostning. Med henblik på at udøve retten til tilbagebetaling skal Køber desuden returnere de fejlagtige Billetter til StubHub.

3.11. Levering af Billetter af Sælger.

Sælger er alene ansvarlig for afhentning af pakker til forsendelse af Billetter, som de tilbyder. I betragtning af at leveringsprocesser kan variere efter de forskellige leveringstjenester, der er til rådighed, er det udelukkende Sælgers ansvar at:

Hvis der er et problem med leveringen, og Sælger har undladt at beholde alle leveringskvitteringer, eller pakkesedlen er blevet scannet forkert, vil StubHub ikke kunne bekræfte, at pakken er blevet afhentet og vil derfor holde Sælger ansvarlig for mislykket bestilling og vil pålægge Sælger de strafgebyrer, der er nævnt i afsnittet om mislykkede salg.

3.12. Elektroniske Billetter. (e-Billetter)

Hvis Sælger undlader at sende eller uploade de korrekte billetter, som de er beskrevet i tilbuddet, vil StubHub opkræve Sælger for tilsvarende strafgebyr i overensstemmelse med den mislykkede levering. Hvis Sælger overfører eller sender en ugyldig PDF-fil (eller en fil i et andet format) via e-mail eller opretter deres egen fil ved at scanne eller fotokopiere papirbilletter, vil dette medføre annullering af salget, og Sælger vil blive opkrævet de tilhørende administrative gebyrer.

3.13. Omgående levering af Billetterne.

Hvis det opgives i Tilbuddet, at Billetterne er til "omgående levering", forpligter Sælger sig til at sende dem inden for de 72 timer efter datoen for Salget. Efter disse 72 timer kan StubHub annullere Salget uden godtgørelse til Sælger. Hvis salget ikke annulleres, efter StubHubs skøn, vil Sælger blive straffet for den forsinkede levering af billetterne (strafgebyret er beskrevet i punkt 3.10.1 i dette dokument). Beslutningen om at pålægge enten det ene eller det andet strafgebyr er udelukkende op til StubHub. Når perioden for "omgående levering" er passeret (72 timer efter Salget), vil StubHub afgøre, om Salget skal annulleres eller opretholdes ved at pålægge det tilsvarende gebyr for sen levering.

3.14. Beløbet, der tjenes af Sælger ved Transaktionen.

StubHub vil kreditere det skyldige beløb fra Sælgers gyldige afsluttede transaktioner med den metode, der blev valgt på tidspunktet, hvor tilbuddet blev givet. Det likvide beløb, som StubHub krediterer Sælger, vil være det, der blev fastlagt på tidspunktet, hvor tilbuddet blev givet, i overensstemmelse med afsnit 3.7.

3.15. Vilkår og Betingelser for betaling til Sælger for transaktionen.

Salg for overståede begivenheder afregnes den anden og fjerde mandag i hver måned. Udbetalingen for disse salg vil blive foretaget to arbejdsdage efter førnævnte mandag. Perioden, som det tager for nogen at modtage deres betaling, er afhængig af den valgte betalingsmetode.

3.16. Lukning af en StubHub-konto.

SStubHub forbeholder sig ret til at tillade adgang til og kræve udelukkelse fra hjemmesiden. Enhver sælger, der ikke overholder de foreliggende Vilkår og Betingelser, kan udelukkes fra Webstedet. Sælger er forpligtet til at fuldføre alle afventende bestillinger ved lukning af kontoen. StubHub forbeholder sig ret til at annullere ethvert af Sælgerens salg, når Sælgers konto er lukket. Når lukningen af kontoen er behandlet, vil StubHub afvikle alle betalinger til Sælger, efter fradrag af de gældende strafgebyrer.

4. Billetkøb.

4.1. Accept af et Tilbud.

Enhver køber, der er interesseret i at erhverve sig nogen af de tilbudte Billetter, skal udtrykkeligt acceptere alle Vilkår og Betingelser. Accept af det pågældende Tilbuds Vilkår og Betingelser vil indebære accept af prisen, som den er fastsat af Sælger (prisen vil udelukkende blive fastsat af Sælger, hvorfor der kan være forskel på priserne), udgifterne til Tjenesterne, der ydes af StubHub, som beregnes i overensstemmelse med afsnit 4.3 og eventuelle transport- og forsendelsesomkostninger, der skal betales.

Alle salg er bindende. StubHub er ikke ansvarlig for en begivenheds vilkår, ændringer af tidspunkt, sted, opstilling eller en midlertidig afbrydelse af begivenheden, der kan forekomme. StubHub giver, om muligt, besked om de nævnte ændringer til Køberne. Betalinger, der er udført af Køber, vil under ingen omstændigheder blive refunderet.

Godkendelse af Tilbudet initierer levering af StubHubs Tjenester til Køberen. Med denne accept giver Køber StubHub tilladelse til at debitere det samlede beløb for billetprisen og eventuelle gebyrer via den betalingsmetode, der tilbydes til denne del af købsprocessen, herunder skatter på StubHubs Tjenester, hvis det er relevant, med virkning på tidspunktet for godkendelsen, som opkræves efter StubHubs udførelse af Tjenesterne.

Købere skal betale i den lokale valuta på Webstedet, som Køberen har benyttet, selvom de køber billetter til en begivenhed, der finder sted i et andet land med anden lokal valuta. Derfor kan ethvert medlem af StubHub-koncernen tilbyde betalingstjenester på vegne af ethvert andet medlem af gruppen.

4.2. Tildeling og bekræftelse af købet.

Når købet er foretaget, vil StubHub alt efter tilfældet sende en e-mail med bekræftelse eller information om en afventende bekræftelse til adressen, der er opgivet af Køberen, herunder oplysningerne om den pågældende transaktion. Denne meddelelse tjener som bevis for transaktionen mellem Køber og Sælger. Købere kan, i tilfælde af at de ikke kan deltage i begivenheden, bruge tjenesten igen for at udbyde den købte Billet.

Når Sælgeren undlader at overholde Vilkårene og Betingelserne, og hvor StubHub, hvis det er muligt, sender Køberen bedre billetter, hvilket afslutter købet i alle henseender. Hvis levering af andre billetter ikke er muligt, vil StubHub refundere Køberen de beløb, der tidligere blev opkrævet for billetterne, gennem det samme system, der blev anvendt til betaling af købet.

4.3. Prisen på Billetterne for Køberen.

Billetternes samlede salgspris vil baseret på følgende faktorer:

Prisen for Tilbuddet, der er fastsat af Sælger, er den, der er lagt op på Webstedet i forbindelse med begivenheden, som en Sælger har fremsat et Tilbud på i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser.

Forsendelsesomkostningerne er de omkostninger, der genereres ved levering til Køber af de via Webstedet erhvervede Billetter ved brug af den leveringstjeneste, der er angivet.

Servicegebyret består af de gebyrer, som StubHub opkræver af Køber for brugen af Webstedet, der er bestemt i overensstemmelse med den følgende paragraf. Inklusive eventuelle skatter, hvis det er relevant.

4.4. Servicegebyr for køb af billetter

Køb af billetter medfører en pris for Tjenesterne til fordel for StubHub for alle transaktioner, der gennemføres effektivt via Webstedet. Dette gebyr for Tjenesten, der udføres af StubHub, vil blive fastsat på følgende måde:

Levering af billetter er med forbehold for præcisionen og nøjagtigheden af de oplysninger, der er givet af Køber (afsnit 1.3 i disse Vilkår og Betingelser), samt af Købers tilstedeværelse til at modtage pakken. Hvis der tilfalder StubHub nogen omkostning i forhold til en tredjeparts leveringstjenesteudbyder, eller det var nødvendigt med en ny levering med yderligere omkostninger på grund af manglende overholdelse af det førnævnte punkt, vil disse yderligere beløb i alle tilfælde blive pålagt Køber.

4.5. Elektroniske billetter (e-Billetter)

I tilfælde af et e-Billet-køb, vil Køberen modtage disse billetter via e-mail.

5. Garantier, der gives af StubHub

Generelt tilbyder StubHub Tjenestens Brugere en garanti for fortrolighed og sikkerhed i deres transaktioner, fortrolighed omkring deres opgivne oplysninger og kryptering af dette gennem SSL (Secure Socket Layer) på 2048 bit. Alle transaktionsbetalingsprocesser, der udføres til Brugerne, vil blive behandlet gennem terminalerne i de finansielle enheder med fuld garanti for sikkerhed og fortrolighed. Ligeledes vil de digitale certificeringsgarantier, der leveres af VeriSign, blive anvendt i forbindelse med de udførte Tjenester.

5.1. Garantier for Sælgerne.

5.2. Garantier for køberne.

6. Kampagnetilbud.

StubHub kan gennemføre kampagner eller rabatter på deres Tjenestegebyr, for hvilke betingelserne og omfanget vil blive behørigt annonceret på Webstedet, og som vil blive reguleret på alle tidspunkter af det, som er bevidst etableret.

7. Kommunikation - Meddelelser.

Generelt, og for en bedre og sikrere kommunikationsform, vil al korrespondance i forbindelse med de Tjenester, der er mellem StubHub og Brugerne (Købere eller Sælgere), blive gennemført skriftligt og via e-mail, hvilket vil tjene som bevis til Brugere for de Tjenester og den administration, der ydes af StubHub.

I særlige situationer, og for mere smidighed i forbindelse med kommunikation eller meddelelser, der skal videregives, kan StubHub gå videre med at kontakte Bruger inden via det telefonnummer, der er angivet af Bruger på registreringsblanketten, hvor man bekræfter den førnævnte kommunikation eller meddelelse, der bliver behandlet i e-mailen. Under alle omstændigheder vil Sælgers offentliggørelse af Tilbud og Købers accept altid blive bekræftet af StubHub ved hjælp af den gyldige e-mail, der blev opgivet af Tjenestens Bruger.

Al kommunikation og alle meddelelser fra Brugere til StubHub vil blive betragtet som gyldige for alle hensigter og formål, når de rettes til StubHub via e-mail til følgende adresse: help@stubhub.dk Alle meddelelser fra StubHub til Brugeren anses for at være gyldige for alle hensigter og formål, når de er foretaget på en af følgende måder:

8. Logistik. Levering og modtagelse af Billetter.

For at lette transaktionerne, vil StubHub som en del af Tjenesten gøre en Tjeneste med levering og modtagelse af Billetter tilgængelig for Brugerne. Denne tjeneste vil blive offentliggjort på Webstedet og bestemmes specifikt af StubHub på tidspunktet for Brugernes bekræftelse af transaktioner. Denne tjeneste vil blive tilbudt af StubHub gennem en tredjeparts leverings- og transporttjenesteudbyder.

9. Pligt til at gøre korrekt brug af Webstedet og dets Tjenester.

Bruger forpligter sig til at bruge Webstedet og de Tjenester, der tilbydes derpå, i overensstemmelse med Loven, Vilkårene og Betingelserne for brug af Tjenesten og andre meddelelser, regler for brug og instruktioner, der stilles til rådighed, samt reglerne for etik og almindeligt anerkendt pli samt offentlig orden.

I denne henseende vil Brugeren afstå fra at bruge nogen af Tjenesterne til formål, der ville være til skade for tredjeparters rettigheder og interesser, eller som på nogen måde kan skade, ubrugeliggøre, overbelaste, forringe eller hindre normal brug af Tjenesterne, edb-udstyr eller de dokumenter, filer eller oplysninger, der opbevares på noget som helst computerudstyr (hacking) der tilhører StubHub, alle andre Brugere eller enhver tredje internetbruger med hensyn til både hardware og software.

10. Pligt til at gøre korrekt brug af indholdet.

I overensstemmelse med det foregående, forpligter Bruger sig til at bruge indholdet, der er til rådighed for Brugere af Webstedet, som omfatter, men ikke er begrænset til, tekster, fotografier, grafik, billeder, ikoner, teknologi, software, links og andet audiovisuelt og akustisk indhold, samt deres grafiske design og kildekode (i det følgende benævnt "Indholdet"), i overensstemmelse med Loven, Brugsbestemmelserne for brug af Tjenesten og andre meddelelser, regler for brug og instruktioner, der er tilgængelige for Brugeren, samt reglerne for etik og almindeligt anerkendt pli samt offentlig orden, og forpligter sig især til at afholde sig fra at:

Bruger skal afholde sig fra at erhverve eller forsøge at erhverve sig indholdet ved hjælp af metoder eller procedurer, der adskiller sig fra dem, der, efter omstændighederne, er blevet gjort tilgængelige eller er blevet angivet til dette formål på Webstedets sider, hvor indholdet findes, eller i almindelighed fra dem, der er almindeligt anvendt på internettet i denne henseende, så længe de ikke medfører en risiko for skade eller gør Webstedet, Tjenesterne og/eller indholdet ubrugeligt.

11. Introduktion af hyperlinks, som giver adgang til Webstedet og dets Tjenester.

Brugere, og generelt alle personer, der ønsker at etablere et hyperlink mellem deres websted og StubHub' Websted (i det følgende benævnt "Hyperlink"), skal opfylde følgende betingelser:

12. Intellektuel eller Industriel Ejendomsret. Ingen licenser.

Alle varemærker, handelsnavne eller karakteristiske kendetegn af enhver art, der vises på Webstedet, tilhører StubHub eller tredjepart, så det kan aldrig kan fortolkes sådan, at brugen af eller adgang til Webstedet og/eller Tjenesterne giver Bruger rettigheder over de førnævnte varemærker, handelsnavne, og/eller karakteristiske kendetegn.

Endvidere er Indholdet StubHubs eller tredjeparts intellektuelle ejendom, som ikke kan anses for overdraget til Bruger, og heller ikke, i kraft af det, der er etableret i disse Vilkår og Betingelser, nogen af de anvendelsesrettigheder, der foreligger eller kan foreligge over førnævnte indhold ud over, hvad der er strengt nødvendigt for den korrekte brug af Webstedet og Tjenesterne.

13. Udelukkelse af Garantier og Ansvar.

13.1. Udelukkelse af garantier og ansvar for funktionen af Webstedet og Tjenesterne.

Tilgængelighed, kontinuitet og fejlbarhed.

StubHub garanterer ikke Webstedet og dets Tjenesters tilgængelighed, kontinuitet eller funktion. Hvor det inden for rimelighedens grænser er muligt, vil StubHub advare Brugerne i forvejen om en eventuel afbrydelse af Webstedets og dets Tjenesters funktion. StubHub vil ikke garantere sin ufejlbarlighed og især ikke, men ikke begrænset til, at Brugerne effektivt kan anvende Webstedet og dets Tjenester og opnå adgang til de forskellige websider, der udgør Webstedet eller dem, som Tjenester leveres fra.

StubHub udelukker med alle forlængelser, der er tilladt ved Lov, ethvert ansvar for skader af nogen art, der kan opstå som følge af manglende tilgængelighed eller kontinuitet i driften af Webstedet og dets Tjeneste, eller svig i forbindelse med brugbarhed, som Brugere kan tillægge Webstedet og dets Tjenester, Webstedet og dets Tjenesters fejlbarlighed og, især, men ikke udelukkende, svigt i forbindelse med adgang til de forskellige websider, der udgør en del af Webstedet eller dem, som der leveres Tjenester fra.

13.2. Udelukkelse af garantier og ansvar for Indhold.

Kvalitet

StubHub hverken kontroller eller garanterer fravær af vira eller andre elementer i Indholdet, der kan ændre Computeren (software og hardware), eller de elektroniske dokumenter eller filer, der er gemt i Systemet.

StubHub udelukker ethvert ansvar for skader af nogen art, der måtte opstå på grund af tilstedeværelsen af en virus eller grundet tilstedeværelsen af andre elementer i Indholdet, der kan ændre Brugerens computersystem, elektroniske dokumenter eller filer.

Sandfærdighed, nøjagtighed, grundighed og aktualitet.

StubHub garanterer ikke rigtigheden, nøjagtigheden, grundigheden og aktualiteten af indholdet. StubHub udelukker ethvert ansvar for skader af nogen art, som kan skyldes en mangel på sandfærdighed, nøjagtighed, fuldstændighed eller aktualitet af Indholdet.

13.3. Garanti- og ansvarsfraskrivelse for Brugernes brug af Webstedet, dets Tjenester og dets Indhold.

StubHub har ikke pligt til at kontrollere og kontrollerer ikke Brugernes brug af Webstedet, dets Tjenester eller Indhold. I særdeleshed garanterer StubHub ikke, at Brugerne gør brug af Webstedet, dets Tjenester og dets Indhold i overensstemmelse med de foreliggende Vilkår og Betingelser, ej heller at de gør dette med flid og omtanke.

StubHub har ikke pligt til at bekræfte og bekræfter ikke Brugernes identitet, ej heller sandfærdigheden, nøjagtigheden, grundigheden og/eller ægtheden af oplysninger, opgivet af Brugerne om dem selv til andre Brugere.

StubHub udelukker ethvert ansvar for skader af nogen art, der måtte følge af Brugernes brug af dets Tjenester og Indhold, eller som kan skyldes en mangel på sandfærdighed, nøjagtighed, grundighed og/eller ægthed af oplysninger, opgivet af Brugerne om dem selv til andre Brugere og i særdeleshed, men ikke udelukkende, for skader af nogen art, som kan skyldes en Brugers imitation af en tredjepart i nogen form for kommunikation, der finder sted via Webstedet.

14. Beskyttelse af personlige oplysninger Brug af cookies.

For at kunne gøre brug af nogle af Tjenesterne, skal Brugerne forsyne StubHub med visse personlige oplysninger (i det følgende kaldet "Personlige Oplysninger"). StubHub behandler Personlige Oplysninger på en automatiseret måde med den bestemmelse og under de betingelser, der er defineret i dets Fortrolighedspolitik, offentliggjort på hjemmesiden.

StubHub har vedtaget de niveauer for sikkerhed og beskyttelse af oplysninger, der kræves ved Lov, og bestræber sig på at indføre andre supplerende midler og tekniske beskyttelsesforanstaltninger. Bruger skal dog være opmærksom på, at sikkerhedsforanstaltninger på internettet ikke er uigennemtrængelige.

StubHub kan bruge egne cookies eller tredjeparts cookies, når en Bruger navigerer gennem siderne på Webstedet. Cookies, der finder anvendelse på Webstedets sider, forbindes kun med navigatøren af en bestemt computer (en anonym Bruger), og formidler ikke Brugers navn og efternavn. Takket være cookies, er det muligt for StubHub at genkende de registrerede Brugeres navigationsystem, efter de har registreret sig første gang, hvilket gør det unødvendigt at logge ind ved hvert besøg for at få adgang til områderne og Tjenesterne, der er tilgængelige kun for dem. De cookies, der benyttes, kan ikke læse cookie-filer, der er oprettet af andre udbydere. Brugerne kan konfigurere deres browser for at blive informeret på skærmen om modtagelsen af cookies og dermed hindre installationen af cookies på deres harddisk. Se venligst din browsers instruktioner og vejledninger for at få flere oplysninger.

De cookies, der bruges på Webstedets sider, kan være betjent af Stubhub, og i det tilfælde er de betjent fra forskellige servere, der drives af StubHub, eller af målrettede tredjeparters servere, som yder Tjenesten og betjener cookies for Stubhub, (for eksempel de cookies, der bruges til at betjene reklame og målrettet Indhold og de, der gør, at Bruger kan visualisere reklamen eller bestemt Indhold på tidspunktet, frekvensen og i den forudbestemte form). Derudover kan brugeren finde ud af mere om de Cookies, der bruges af StubHub, ved at læse Cookie Politikken.

15. Borttagelse og suspension af Tjenesterne.

StubHub kan til enhver tid og uden forudgående varsel fjerne eller suspendere Tjenester til de brugere, der ikke overholder de nuværende Vilkår og Betingelser.

16. Varighed og ophør.

Levering af Webstedets Tjenester samt de andre tilbudte Tjenester, er i princippet af ubegrænset varighed. StubHub er dog bemyndiget til at ophæve eller midlertidigt afbryde Webstedets Tjenester og/eller andre Tjenester på ethvert tidspunkt. Hvor det med rimelighed er muligt, vil StubHub i forvejen, og så hurtigt som muligt, advare om ophør eller suspension af levering af Webstedets Tjeneste og af de andre Tjenester, der leveres.

17. Gældende lovgivning og jurisdiktion.

Dette Websteds Tjenester og de foreliggende Vilkår og Betingelser er til alle tider og på alle måder reguleret af spansk lov og spansk handelsret. Som forbrugere skal du være opmærksom på, at de obligatoriske forbrugerbeskyttelsesbestemmelser i loven der, hvor du bor, også gælder. Bortset fra ved juridisk forpligtelse, som vil resultere i anvendelsen af en anden jurisdiktion, vil parterne, med udtrykt afståelse af egne rettigheder, fremsætte enhver kontrovers vedrørende overholdelse og fortolkning af de foreliggende Vilkår og Betingelser ved jurisdiktionen og domstolen i byen Bilbao, Spanien. Dog vil parterne gøre alle rimelige bestræbelser på at løse eventuelle konflikter på en venlig måde.


1. juli 2019 - Vi har opdateret brugeraftalen

De vigtigste ændringer i brugeraftalen omfatter:

Ordregiver - vi har ændret afsnit 2, så det afspejler, at en kundes ordregiver kan variere alt efter placeringen af den begivenhed, som denne køber eller sælger en billet til.

Ved fortsat at bruge StubHub og vores tjenester accepterer du de opdaterede aftaler, bemærkninger og politikker.

Ændringerne i brugeraftalen, som indføres den 1. juli 2019, træder i kraft for alle brugere den 1. august 2019.

Vi bruger cookies til at forbedre vores web services. Hvis du fortsætter med at browse vores side, synes vi, at du bør acceptere dets anvendelse. Læs mere om Cookie procedure her.